آغوش

در همین حوالی کسانی بودند که

دیروز میگفتند:

بدون توحتی نفس هم نمیتوانم بکشم!

و امروز

درآغوش دیگری نفس نفس میزنند..........!!!

 

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
مجید

قشنگ بود

مجید

نمی توانیم کاری کنیم که مرغان غم بالای سرمان پرواز نکنند........... اما میتوانیم کاری کنیم که......... بالای سرمان لانه نسازند