واقعیت

گاهی آنقدر واقعیت داری

که دستانم هوایت را درآغوش می گیرد...

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
ساناز

چیـزی نیسـت کـه مـرا سـر شـوق بیـاورد جــز تـو کـه تـو هـم نیستـی............... خیلی قشنگ بود[رویا][گل]

سامی

باور کن “من” تنهاترین ضمیر دنیاست و “ او ” خوشبخت ترین ضمیر دنیا چون “ تو ” را دارد . . .

عاشق کوهستان

به به ...[دست][دست] تو مرا دعوت کن به صداقت سلامت تو مرا دعوت کن به ضیافت کلامت من به مهمانی چشمان تو عادت دارم تو مرا دعوت کن به سخاوت نگاهت ...[گل]