حرفی نزنی...

حرفی نزنی طاقت جنجال ندارم

بدجورشکسته ست دلم حال ندارم

درهای قفس باز و دلم عاشق پرواز

از حس پریدن پرو بال ندارم

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 38 بازدید
خريد شارژ

پايدار باشيد. کارت شارژ خواستين در خدمتيم www.Mosaken.com [گل]

سپیده

انسان از جنگ ، زلزله و سیگار نمی میرد انسان را روزی لبخند هایی که نمی زند اشک هایی که نمی ریزد خواهد کشت