اعتراف..

اعتراف تلخیست

من به جای خالیش بیشتراز خودش عادت کردم

 

/ 5 نظر / 32 بازدید
bita

بعضی ها از دور می درخشند! نزدیک که میشوی یک تکه شیشه ی شکسته ای بیشتر نیستند که باید لگدی بهش زد تا از مسیر نور آفتاب دور شوند و چشمان دیگری را خیره نکند و گول نزنند...

asal

دقیقا مث من...[گریه][گریه][گریه]

asal

سلام عزیزم .. شنیدم مشکل پیش اومده نمیتونی بیای توی وب من!!! اخه چی شده؟؟؟؟؟؟[متفکر][متفکر][متفکر][متفکر]

*سامی*

تنهای تنها نیز شوم… بیکس و رسوا نیز شوم… باز هم آرامم… خدا را دارم…