لعنت به تو...

لعنت به تو ای دل!!!

همیشه جایی میمانی

که

تورا نمیخواهند

/ 7 نظر / 58 بازدید
حنا

تنهام این روزا کجایی رفیق؟

*سامی*

مشکل از تو نبود از من بود با کسی حرف میزدم که سمعک هایش را پیش دیگری جا گذاشته بود . .

bita

[عینک][لبخند][قلب]

bita

خوبی؟

گلشن

سولماز ممنونم و متشکر[گل][گل]

سوشیا

اخ که زدی تو هدف رفیق