تقصیر

مقصر خود ماییم عشق را به کسانی ارزانی می کنیم

که اززندگی جز آب وعلف روزانه نه می فهمند,نه می خواهند!!

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
نسترن

واقا ...عالی بود

سامی

سخت است “او” کردنِ “تویى” که همه زندگى “من” بود !