عهدووفا

گاه گاهی بیادت غزلی میخوانم

تا نگویی که دلم غافل از آن عهدو وفاست

خوبرویان همه گر بادل من خوب شوند

خوب من,با همه خوبان حساب تو

جداست.............

گل رز

/ 5 نظر / 18 بازدید
مجید

قشنگ بود

مجید

ترکه در خونشو رنگ میکنه بچه هاش گم میشن ترکه تو اب غرق میشه شب اول قبر ازش سوال میکنن چرا فریاد نزدی مردم کمکت کنند میگه اخه اب میرفت تو دهنم سلام بر حسین لعنت بر یزید میگفتم ترکه میره زیر سوال له میشه ترکه میره شکار خرگوش صدای هویج در میاره ترکه تو اتوبوس بوده میبینه بند کفششو بازه به بقل دستیش میگه اقا قربونه دستت این میله رو بگیر (میله ی اتوبوس) من بند کفشو ببندم

مجید

به ترکه میگن شما تهرانی هستی میگه چشماتون قشنگ میبینه به ترکه میکن چرا زدی زنتو با چاقو کشتی میگه اخه انقدر وضع مالیم خوب نبود تفنگ بخرم به ترکه میگن خسته نباشی میگه اگه باشم چه غلتی میکنی یه ترکه میمیره شب اول قبر 62 تا فرشته میا سراغش 2 تا شون سوال میکردن 60 تاشون حالیش میکردن ترکه میخوره به شیشه میگه عجب هوای صفتی ترکه میره تو اتوبوس میلرو میگیره وایمیسه راننده میگه این همه صندلی خالی چرا وایسادی میگه صبر کن چند دقیقه دیگه همین یه زره جا هم گیرمون نمیاد

مجید

ترکه انقدر واسه دوست دخترش نامه میفرسته که اخر دختره با پست چی ازدواج میکنه ترکه گاو داری میزنه مامور بهداشت میاد سراغش میگه به گاوات چی میدی ؟ترکه میگه:ات و اشغال مامور کلی جریمش میکنه دفه ی بعد میاد میگه چی میدی؟ میگه جوجه کباب و پیتزا مامور جریمش میکنه دفه بعدمیاد میگه چی میدی ؟میگه هر روز هزار تومان بهشون میدم برم هر چی میخان بخرن بخورن نامزد ترکه به ترکه میگه اگه دقت کنی میبینی که چشمام باهات حرف میزنه ترکه میگه انقدر پلک نزن صدات قطع و وصل میشه یکی داشته تو اب قرغ میشده :کمک من شنا بلد نیستم ترکه داشته رد میشده میگه:خوب منم تنیس بلد نیستم باید داد بزنم

مجید

امید وارم برات جالب باشه [گل][گل][گل]